Generalforsamling

Publisert av Hans Fredrik Larsen den 06.02.22. Oppdatert 07.02.22.

I N N K A L L I N G

 GENERALFORSAMLING 2022

 

Dato: onsdag 9 februar 2022

Kl:      18:00

Sted:  Digitalt TEAMS møte - https://teams.live.com/meet/94723508230480

 

 

AGENDA:

1.  Åpning og valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

2.  Årsberetning for 2021

3.  Regnskap og revisors beretning

4.  Budsjett 2022 og fastsettelse av kontingent for 2023

5.  Innkomne forslag

6.  Valg

a.   Formann (annethvert partallsår)

b.   Redaktør (annethvert partallsår)

c.   Varamedlem (annethvert partallsår)

 7.  Valg av valgkomité, 2 personer

8.  Underskrift av protokoll

9.  Avslutning

 

 

 

 

For styret                                                      Fredrikstad, 13 desember 2021

 

 

Hans Fredrik Larsen

Leder