Generalforsamlingen 2018

Publisert av Bjørn Taugbøl den 03.11.17. Oppdatert 07.03.18.

Generalforsamling 2018:
Tid: 21. mars 2018 kl. 19:00
Sted: Huseby Gård (adresse Skedsmo Bygdetun, Husebyveien 9, 2020 Skedsmokorset).
Det blir kaffe og enkel bevertning
Agenda:
1:    Åpning, og Valg av møteleder og referent
2:    Årsberetning
3:    Regnskap og revisors beretning
4:    Budsjett og fastsettelse av kontingent
5:    Innkomne forslag
6:    Valg av klubbens styre iht. vedtektene
7:    Valg av neste års valgkomité 
8:    Eventuelt/ordet er fritt
9:    Avslutning    

Årsberetning og regnskap finner du på vedlagte fil, se nedenfor.


Kommentarer