Julemøte 2018

Publisert av Bjørn Taugbøl den 26.11.18. Oppdatert 06.01.19.

NB: Julemøtet er flyttet fra onsdag 12. desember til tirsdag 11. desember.

Egenandel på kr 150,- pro pers betales ved påmelding til klubbens arrangementskonto

0532 15 77816.

Husk å melde deg på innen fristen søndag 9. desember. Hyggelig om du melder på Fruen også!

 NB: I KID/meldingsfeltet må du huske å skrive "ditt navn-Jul 2018"