Nytt V8 Forum

Nytt V8 Forum

Nytt V8-Forum på vei! Bladet er på vei til trykkeriet og snart på vei ut til din postkasse. Godt jobbet av redaksjonen, og medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til bladet.

Les mer
V8 Times

V8 Times

Artikkel fra V8 Times som omhandler Skandinavisk V8 treffet i fjor. Takk for innsendelsen Ole M. Lien.

Les mer
Medlemskontingent 2020

Medlemskontingent 2020

For inneværende år ble det på årets generalforsamling vedtatt at årets kontingent skal være kr. 100,-. Dette fordi det har vært få V8-Forum i 2019, og at medlemmene dermed ikke skal føle at man ikke får noe igjen for kontingenten. Innbetalingsblankett vil følge i neste v8-Forum.

Les mer
Over her vises bilder fra våre Album
som du kan velge i menyen