Ford Klubber vi har kontakt med:
.
Nyhetsgrupper og Diskusjonsfora
.
Linker til utlandet hvor du kan få kjøpt deler
Nye og brukte dele fra Sverige
Tidl. Obsolete Ford Parts
Alt i verktøy og materialer
Renoverer vannpumper
Høytalere, radiorest. og ombygning til FM
.
Ikke kommersiell handel
Verdens største online auksjon
.
Tekniske linker
Særdeles interessant svensk side
Fremragende link om motorer
All verdens manualer og brosjyrer
.
Opplevelser og museer mm.
Verdens største private Ford samling
Et museum med spesielle biler
Interaktiv fortegnelse over bilmuseer i USA
. 
Litt av hvert
Norwegian Forest Cat
An association for Norwegians infested by 
The Jukebox Virus
Meget interessant side om biler i film
Kjøp en fransk SUMB med en Ford V8 motor