Hans Fredrik Larsen style=

Hans Fredrik Larsen

Leder Redaksjon
Ole Melvin Lien style=

Ole Melvin Lien

Kasserer
Kåre Foss style=

Kåre Foss

Styremedlem
Per Øivind Martinsen style=

Per Øivind Martinsen

Styremedlem
Jan Arne Hvidsten style=

Jan Arne Hvidsten

Varamedlem
Ola Hegseth style=

Ola Hegseth

Int'l EFV8-USA kontaktperson for Europa