Early Ford V8 Club - Norway


klubben for alle som eier eller har interesse for 
1932 - 1953 FORD og LINCOLN
1939 - 1953 MERCURY og 


Dette er klubben for DEG som eier eller føler spesiell interesse for 1932/1953 FORD eller LINCOLN, 1939/1953 MERCURY, det være seg om FORD-produktet har 4-, 6-, 8- eller 12-sylindre. Produksjonsland er av mindre betydning. Klubben er også det naturlige valget for gamle Racerbiler og Hot Rods som er bygd av tidsriktige Forddeler. Klubben arbeider også for deg som har FORD Taunus, Anglia, Pilot, Prefect, Junior, Eifel og Vedette, likeledes Allard, Fordson, Jensen og Matford, pluss de andre som også har drivverk fra FORD i tidsepoken, samt de militære FORD-modellene som GPW/GPA Jeep, Burma eller CANADA-FORD. 


Høsten 1972 ble den første grunnsteinen for klubben lagt, ved at et Norsk Ford V8-Register ble startet. Registeret økte så raskt at allerede etter 3. års drift, ble besluttet å stifte en klubb for de interesserte. Stiftelsen var 3. desember 1975, og har i dag ca. 300 medlemmer. Early Ford V8 Club – Norway har kontakt med andre Veteranbilklubber i inn- og utland. Klubben er derfor med i LMK ((Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber) og er dessuten Regional Group no. 102 av
The Early Ford V8 Club of America.

Medlemskontingenten er kr. 300.- for 2022, og kr. 350,- for 2023.

Vi utgir vårt eget medlemsblad V8-Forum som kommer med 4 nummer pr. år. 
Bladet inneholder tekniske artikler, referat fra løp og treff i Norge og verden ellers, samt Ford-relatert historie. I tillegg kommer det en medlemsliste.
Som medlem kan du annonsere gratis i V8 Forum og på hjemmesiden!

Vi arrangerer Greger Strøms Minneløp, Ford-marked og Ford V8-Løpet hvert år og Skandinavisk Ford V8 Treff hvert 3. år i samarbeid med Sverige og Danmark.

Kto.nr. 78740646590 - BIC: DNBANOKK - IBAN: NO8278740646590

Org.nr. 986303162

Early Ford V8 Club - Norway
Postboks 428, 1471 Lørenskog