Som tidligere omtalt i "Nytt fra LMK 8/2017" er det nå viktig at flest mulig flytter sine forsikringer videre I LMK-ordningen hos IF med virkning fra 2018.

Vedlagt er et fullmaktsskjema, ment for distribusjon på hjemmesider, klubb-blader, Facebook-sider, medlemsmøter med mer.

 IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på;

 www.if.no/lmk

 Et eget team med rådgivere med spesialansvar for LMK-Forsikringen står nå klare til å bistå dere med å finne frem til riktige forsikringsprodukter. Disse kan kontaktes direkte;

 Thomas Solberg,  Seniorrådgiver

e-post: Thomas.solberg@if.no

Tlf: 75 50 21 03

 Kjartan Braathen,  Seniorrådgiver

e-post: Kjartan.braathen@if.no

Tlf: 75 50 21 04

 Daniel Kjelstrup,  Forsikringsrådgiver

e-post: Daniel.kjelstrup@if.no

Tlf: 22 53 31 29

 Arne Martin Nesje,  Forsikringsrådgiver

e-post: Arne.martin.nesje@if.no

Tlf: 75 50 21 02

 Truls Ekran, Teamkoordinator

e-post: Truls.ekran@if.no

Tlf: 75 50 21 01

 For alle andre mer generelle henvendelser, er det etablert en egen epost-adresse: lmk@if.no